Хүний хөгжлийн сангийн мөнгө авах

Монгол Улсын иргэн та Хүний хөгжлийн сангаас Иргэний хишиг, хувь мөнгөө авахын тулд иргэний шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдсан байх шаардлагатай бөгөөд дараахь материалыг бүрдүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал:

1. Иргэний хишиг, хувь мөнгө авах итгэмжлэл

2. Хонконг-д оршин суугаа тодорхойлолт

3. Гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэхний хуулбар, 18 хүртэлх насны хүүхдийн тухайд төрсний гэрчилгээний хуулбар

4. Хонконг-д хэрэглэж буй үнэмлэхний хуулбар

5. Итгэмжлэл, тодорхойлолт авах үйлчилгээний хураамж