МУ-ын иргэний гадаад паспорт мэдүүлэх маягт

2022-11-16


МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ

ГАДААД ПАСПОРТ МЭДҮҮЛЭХ МАЯГТ

 

.............................улсын ..............................хотод оршин суух Монгол Улсын иргэн .........................овогтой ...................... би бөгөөд өөрийн ..................................дугаартай гадаад паспортыг ...................................(үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, паспортын хуудас болон хугацаа дууссан, бусад) тул доорх мэдээллийн дагуу шинэчлэн олгож өгнө үү.

 

Гадаад паспорт захиалагчийн мэдээлэл

1

Регистрийн дугаар

 

2

Ургийн овог

 

3

Эцэг / эх /-ийн нэр                         /кириллээр/

                                                           /латин галиг/

 

4

Өөрийн нэр                                     /кириллээр/

                                                           /латин галиг/

 

5

Хүйс

 

6

Холбоо барих утасны дугаар

/Монгол/

 

7

Холбоо барих утасны дугаар

/Гадаад/

 

8

Е-мэйл хаяг:

 

9

Монгол Улсад байнга оршин сууж буй хаяг

Хот, аймаг

Дүүрэг, сум

Хороо, баг

Хороолол

Хотхон

Гудамж

Байр

Хашаа, хаалганы дугаар

Таны төрөл, садан, ойр дотны хэн нэгний мэдээлэл /Монгол Улсад оршин суудаг/

1

Регистрийн дугаар

 

2

Эцэг / эх /-ийн нэр                        

 

3

Нэр

 

4

Холбоо барих утасны дугаар

/Монгол/

 

5

Монгол Улсад байнга оршин сууж буй хаяг

Хот, аймаг

Дүүрэг, сум

Хороо, баг

Хороолол

Хотхон

Гудамж

Байр

Хашаа, хаалганы дугаар

Мэдүүлгийн үнэн зөв бичсэн иргэний нэр, гарын үсэг ............................. /                            /

Огноо.....................................................

 

Хоёр. Материалыг хүлээж авсан ажилтны тэмдэглэл

 

Хүлээж авсан огноо

Төлбөр төлсөн эсэх

Паспортын цээж зургийг photo.burtgel.gov.mn хаягт оруулсан эсэх