Гэрээ хэлэлцээр

2022-11-29


Хонконг
 • Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай” хэлэлцээр - 1998 оны 6 дугаар 18
 • Монгол, Хонконгийн Гаалийн байгууллагууд санамж бичиг байгуулсан - 2012 оны 10 дугаар сарын 20

 • Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хонконгийн үнэт цаас, фьючерсийн хороотой Хамтын ажиллагааны санамж бичиг -  2013 оны 10 дугаар сарын 11

 

 • Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын газар, Хонконгийн Хөрөнгө оруулалтын газар хооронд, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Хонконгийн Худалдаа хөгжлийн зөвлөлийн хооронд тус тус хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг - 2013 оны 11 дүгээр сарын 28

 

 • Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр - 2016 оны 2 дугаар сарын 1

 

 • Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр - 2018 оны 3 дугаар сарын 26

 

 • Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БШУЯ, Хонконгийн Боловсролын газар хоорондын санамж бичиг - 2021 оны 6 дугаар сарын 17

 

Макао

 • Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Макаогийн ЗЗОБ-ийн хооронд Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай хэлэлцээр 2004 оны 7 дугаар 3

 

 • Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын ЗЗОБ Макао хоорондАгаарын харилцааны тухай хэлэлцээр - 2011 оны 5 дугаар сарын 24

 

 • Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын ЗЗОБ Макаогийн Засгийн газар хооронд “Хүн худалдаалахтай тэмцэхэд хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр” - 2010 оны 10 дугаар сарын 18

 

 • Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр - 2017 оны 12 дугаар сарын 15

 

 • Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр - 2019 оны 6 дугаар сарын 24