Консулын тойрог

2022-12-05


Консулын тойрог гэж консулын байгууллагад консулын чиг үүрэг гүйцэтгэхэд нь зориулан тогтоосон газар нутгийг хэлдэг.  Тус Ерөнхий консулын газрын консулын тойрогт БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконг болон Макао хамаарч байна.