images

Хонконгийн Засаг захиргааны асуудал хариуцсан Ерөнхий нарийн бичгийн даргатай уулзалт хийв

Консулын газрын мэдээ

2023-04-11

182

Ерөнхий консулын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Цэнгүүн Хонконгийн Засаг, захиргаа хариуцсан Ерөнхий нарийн бичгийн дарга (ЗГХЭГ-ын дарга) Чан Квок-ки-тэй уулзаж, хоёр талын хэлэлцэж буй болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй зарим ажлын талаар санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр манай талаас тавьсан тодорхой саналуудыг дэмжихийг хүсэж, удаашралтай байгаа ажлуудын явцыг түргэтгэх хүсэлт тавьсанд хонконгийн тал уг асуудлуудад анхаарлаа хандуулж ажиллахаа илэрхийллээ.

тагууд: traveltoMGL