images

ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАСАН ТАЛААР

Консулын газрын зарлал

2023-12-14

118

БНХАУ-ын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн "Chinese University of Hong Kong" ирэх 2024 оны хичээлийн жилд тус сургуульд шинээр элсэх оюутнуудад тэтгэлэг зарласан ба тэтгэлэг авах хүсэлтийг 2024 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр хүртэл хүлээн авч байна. Иймд Хонконгт суралцах хүсэлтэй бөгөөд тухайн сургуулиас тавьж байгаа шаардлагуудыг хангасан залуус энэхүү боломжийг ашиглан тэтгэлэгт хамрагдан дэлхийн банк санхүүгийн нэгэн төв болсон энэхүү хотод суралцахыг уриалж байна. Тэтгэлгийн мэдээллийн дараах цахим холбоосоос харна уу.
https://cuhk.edu.hk/adm/intl/Email/2024applicationopens/ApplyCUHK_email.pdf
https://cuhk.edu.hk/adm/intl/INTL_Brochure/