images

БНХАУ-ЫН ЗЗОБ ХОНКОНГД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Консулын газрын мэдээ

2024-03-26

66

Хонконгийн Худалдаа, хөгжлийн зөвлөлөөс (Hong Kong Trade and Development Council - HKTDC) 2024 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй арга хэмжээний тухай мэдээллийг 2024 оны 3 дугаар сарын байдлаар танилцуулж байна.
Хонконгийн Худалдаа, хөгжлийн зөвлөл 1966 онд байгуулагдсан бөгөөд Хонконгийн аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчдэд олон улсын зах зээлд гарах боломж, өөрийн бүтээгдэхүүнээ бусад улс оруудад түгээхэд дэмжлэг үзүүлдэг байгууллага юм. Сүүлийн жилүүдэд жижиг, дунд үйлдвэрүүд (ЖДҮ)-ийн түлхүү дэмжиж, бусад улс орнуудын бизнесийн түншүүдтэй холбохын төлөө ажиллаж ирсэн болно.

Арга хэмжээ (Англи)

Арга хэмжээ (Монгол)

Огноо

Холбоос

Entertainment Expo

Үзвэрийн салбарын экспо

2024.02.24-

2024.04.14

https://eexpohk.hktdc.com/en/

 

SME                ReachOut

Webinar - Harnessing Innovative Technology and Government

Funding for Smart and

Green Logistics

Жижиг,           дунд үйлдвэрийн вебинар - Ухаалаг, ногоон ложистикийн салбарт инноваци, технологи, засгийн газрын санхүүжилтийг ашиглах тухай

2024.03.28

https://campaigninfo.hkpc.org/ en-rsvp/sme-reachoutwebinar-harnessinginnovative-technology-andgovernment-funding-for-smartand-green-logistics

HKTDC Hong Kong

International      Lighting

Fair (Spring Edition)

2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн       Олон

улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн

2024.03.30-

2024.04.16

https://www.hktdc.com/event/h

klightingfairse

 

DeLuxe PrintPack Hong Kong 2024 -

Click2Match (Online)

Делюкс хэвлэх, сав баглааны үзэсгэлэн 2024

2024.04.20-

2024.05.07

https://www.hktdc.com/event/d eluxeprintpackhk/en

 

HKTDC Hong Kong

Gifts & Premium Fair 2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Бэлэг, дизайны үзэсгэлэн 2024

2024.04.20-

2024.05.07

https://www.hktdc.com/event/h kgiftspremiumfair/en

 

HKTDC Hong Kong

International Licensing

Show 2024

Хонконгийн Оюуны өмчийн бүргэлийн үзэсгэлэн 2024

2024.04.27-

2024.04.29

https://www.hktdc.com/event/h klicensingshow/en

 

HKTDC Hong Kong

International Medical and Healthcare Fair

2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Олон улсын анагаах ухаан, эрүүл мэндийн үзэсгэлэн

2024

2024.05.09-

2024.05.25

https://www.hktdc.com/event/h

kmedicalfair/en

 

Asia Summit on Global Health 2024

Дэлхийн эрүүл мэндийн асуудлаарх Азийн дээд хэмжээний

уулзалт 2024

2024.05.16-

2024.05.17

https://www.asiasummitglobalh ealth.com/conference/asgh/en

International

Healthcare Week 2024

Олон улсын эрүүл мэндийн долоо

хоног 2024

2024.05.16-

2024.05.31

https://internationalhealthcarew

eek.hktdc.com/en/

 

HKTDC Hong Kong

Book Fair 2024

Хонконгийн Номын үзэсгэлэн 2024

2024.07.17-

2024.07.23

https://hkbookfair.hktdc.com/en

/index.html

 

HKTDC Hong Kong Sports and Leisure

Expo 2024

Хонконгийн Спорт, амралтын үзэсгэлэн 2024

2024.07.17-

2024.07.23

https://www.hktdc.com/event/h ksportsleisureexpo/en

 

HKTDC      World       of

Snacks 2024

Хөнгөн зуушны ертөнц үзэсгэлэн

2024

2024.07.17-

2024.07.23

https://www.hktdc.com/event/w orldofsnacks/en

 

HKTDC Hong Kong

International Tea Fair

2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Олон улсын цайны

үзэсгэлэн 2024

2024.08.08-

2024.08.24

https://www.hktdc.com/event/h

kteafair/en

 

HKTDC Food Expo

   PRO           2024           -

Click2Match (Online)

Хонконгийн

Хүнсний үзэсгэлэн

2024

2024.08.08-

2024.08.24

https://www.hktdc.com/event/fo

odexpopro/en

 

  HKTDC      Beauty      &

Wellness Expo 2024

Гоо сайхан, эрүүл мэндийн үзэсгэлэн

2024

2024.08.15-

2024.08.19

https://www.hktdc.com/event/h kbeautyexpo/en

 

HKTDC Home Delights Expo 2024

  Гэр                   ахуйн

үзэсгэлэн 2024

2024.08.15-

2024.08.19

https://www.hktdc.com/event/h omedelights/en

 

International

Conference of the Modernization of Chinese Medicine &

Health Products 2024

Хятадын анагаах ухаан, эрүүл

мэндийн бүтээгдэхүүний шинэчлэлийн олон улсын бага хурал

2024 он

2024.08.15-

2024.08.16

https://www.hktdc.com/event/ic

mcm/en

 

Salon de TIME 2024 - Click2Match (Online)

Salon de TIME 2024

2024.08.27-

2024.09.14

https://www.hktdc.com/event/te

/en

 

HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair 2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Цаг, бугуйн цагны

үзэсгэлэн 2024

2024.08.27-

2024.09.14

https://www.hktdc.com/event/h kwatchfair/en

 

CENTRESTAGE 2024

CENTRESTAGE

2024   Азийн хувцасны загварын үзэсгэлэн

2024.09.04-

2024.09.07

https://www.hktdc.com/event/c entrestage/en

 

HKTDC Hong Kong

Electronics Fair 2024

(Autumn     Edition)     -

Click2Match (Online)

Хонконгийн электрон барааны үзэсгэлэн 2024

2024.10.06-

2024.10.23

https://www.hktdc.com/event/h

kelectronicsfairae/en

 

electronicAsia 2024 - Click2Match (Online)

Азийн         электрон

бараа 2024

2024.10.06-

2024.10.23

https://www.hktdc.com/event/el ectronicasia/en

 

HKTDC Hong Kong

International Outdoor and Tech Light Expo

Хонконгийн Олон улсын гадаа болон техникийн гэрлийн үзэсгэлэн

2024.10.20-

2024.11.08

https://www.hktdc.com/event/h kotlexpo/en

 

HKTDC Hong Kong

International Lighting Fair (Autumn Edition) 2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн     Олон

улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн 2024

2024.10.20-

2024.11.08

https://www.hktdc.com/event/h

klightingfairae/en

 

HKTDC Hong Kong

International Lighting Fair (Autumn Edition) 2024 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн     Олон

улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн 2024

2024.10.20-

2024.11.08

https://www.hktdc.com/event/h

klightingfairae/en

 

Eco Expo Asia 2024 - Click2Match (Online)

Азийн                   эко

үзэсгэлэн 2024

2024.10.23-

2024.11.09

https://www.hktdc.com/event/e coexpoasia/en

 

HKTDC Hong Kong

International      Optical

Fair            2024            -

Click2Match (Online)

Хонконгийн Олон улсын оптикийн

үзэсгэлэн 2024

2024.10.30-

2024.11.15

https://www.hktdc.com/event/h

kopticalfair/en

 

HKTDC Hong Kong

International Wine and Spirits Fair 2024 -

Click2Match (Online)

Хонконгийн Олон улсын архи, дарсны үзэсгэлэн

2024

2024.10.31-

2024.11.16

https://www.hktdc.com/event/h

kwinefair/en

 

HKTDC Hong Kong Baby Products Fair

2025 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Хүүхдийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн 2025

2024.12.30-

2025.01.16

https://www.hktdc.com/event/h kbabyfair/en

 

Hong                       Kong

International

Stationery and School Supplies Fair 2025 -

Click2Match (Online)

Хонконгийн Олон улсын бичиг хэрэг, хичээлийн хэрэгслийн үзэсгэлэн 2025

2024.12.30-

2025.01.16

https://www.hktdc.com/event/h kstationeryfair/en

HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair 2025 - Click2Match

(Online)

Хонконгийн Тоглоомын үзэсгэлэн 2025

2024.12.30-

2025.01.16

https://www.hktdc.com/event/h ktoyfair/en

HKTDC Education &

Careers Expo 2025

Боловсрол, карьерын үзэсгэлэн 2025

2025.01.16-

2025.01.19

https://www.hktdc.com/event/h keducationexpo/en


тагууд: aboutworkNdays